EIT HEALTH SUMMIT 2024

EIT HEALTH SUMMIT 2024

19. 04. 2024
Victor Cabral
Akce

Vzrušený z účasti na EIT Health Summit 2024, kde se lídři sešli, aby zkoumali transformační strategie ve zdravotnictví. Ctí mě, že jsem se mohl připojit k váženým účastníkům diskusí na téma 'Přijmout kroky k vytvoření změny'. S nadšením jsem přispíval, učil se a spolupracoval na významných inovacích ve zdravotnictví. Pojďme společně formovat budoucnost zdravotnictví!


Klíčová ponaučení ze summitu EIT Health 2024:


  1. Přijmout kroky k vytvoření změny: Potřeba transformačních strategií ve zdravotnictví.
  2. Partnerská spolupráce pro pozitivní změnu: Spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami, včetně vládních institucí, akademické sféry, průmyslu a startupů, je klíčová pro dosažení udržitelných výsledků ve zdravotnictví.
  3. Pacientem orientovaný přístup: Důležitost umístění pacientů do středu všech procesů rozhodování ve zdravotnictví. Integrování zpětné vazby pacientů do formulace strategie může vést ke zlepšeným výsledkům a zlepšenému poskytování zdravotní péče.
  4. Vedení v inovacích: Role vedení při řízení inovací uprostřed neustálého vývoje ve zdravotnictví.


#EITHealth #HealthcareInnovation #TransformativeChange #MEBSTER