VIKTORŮV PŘÍBĚH O ODOLNOSTI A POKROKU PROSTŘEDNICTVÍM VERTIKALIZACE A CHŮZE

VIKTORŮV PŘÍBĚH O ODOLNOSTI A POKROKU PROSTŘEDNICTVÍM VERTIKALIZACE A CHŮZE

20. 02. 2024
Victor Cabral
Článek

Viktorova cesta je příběhem odvahy a odhodlání, který nás všechny inspiruje. Navzdory obrovským výzvám, které pro něj představuje poranění míchy, Viktorova cesta spěje k fyzické rehabilitaci s nadějí, kterou podporuje jeho houževnatost a průlomové moderní metody. Celý rozhovor (pouze v češtině) si můžete přečíst zde.


Vertikalizace a chůze hrají zásadní roli


Význam vertikalizace a chůze nelze přeceňovat. Tyto základní aspekty rehabilitace po poranění míchy nabízejí nejen fyzické, ale i psychické a sociální benefity. Vertikalizace a chůze symbolizují nejen pohyb, ale i svobodu a nezávislost.


Jak Viktorova rehabilitace postupovala, přijal možnost znovu se učit chodit s podporou našeho exoskeletu UNILEXA. Naše technologie poskytla Viktorovi více samostatnosti a umožnila mu dělat kroky k dosažení jeho cílů.


Připojte se k Viktorově cestě za nezávislostí


I když je Viktorův pokrok pozoruhodný, jeho cesta ještě zdaleka nekončí. Aby se Viktorův každodenní život stal ještě více mobilním, zahájila jeho rodina na stránkách Donio.cz dárcovskou kampaň. Připojte se a můžete se podílet na přepsání jeho příběhu a nabídnout mu šanci získat zpět svou mobilitu, svobodu a kvalitu života.


Pojďme společně stát po Viktorově boku na jeho cestě za nezávislosti a silou.


Donio.cz(1) Paleg, G.,Livingstone, R., 2015. Systematic review and clinical recommendations for dosage of supported home-based standing programs for adults with stroke, spinal cord injury and other neurological conditions. BMC Musculoskeletal Disorders.Disclaimer: This information is not medical advice, and individuals should consult with healthcare professionals for personalized recommendations.