CHŮZE A JEJÍ ÚČINKY NA ZDRAVÍ

CHŮZE A JEJÍ ÚČINKY NA ZDRAVÍ

31. 07. 2020
Michal Gloger
Článek

Člověk se nevyvinul na židli ani v křesle, stavba lidského těla je uzpůsobená vzpřímené tedy vertikální poloze. Pravidelné dlouhodobé sezení má negativní dopad na systém svalů a kostí (tzv. maskuloskeletální systém), který nám umožňuje pohyb, a také na kompletní uspořádání a funkci vnitřních orgánů člověka.KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM 

V současné době se uvádí jako nejčastější příčina úmrtí pacientů v chronické fázi po poškození míchy ischemická choroba srdeční (ICHS). Důvodem rozvoje ICHS u paraplegiků je zejména snížená fyzická aktivita a obezita. Zvýšená fyzická aktivita na pravidelné bázi, intenzivně každý den, nikoliv pasivní, ale aktivní se zapojením celého těla, tedy optimálně chůze příznivě ovlivňuje srdeční aktivitu a funkci celého kardiovaskulárního systému. Používání zařízení UNILEXA snižuje riziko výskytu srdečních chorob zejména pak ICHS.

OBEZITA

Bylo prokázáno, že až 50% lidí s poruchou mobility zejména pak těch po poranění míchy nemá žádné volnočasové pohybové aktivity a 60 až 89% těchto lidí se kvůli nedostatku pohybu potýká s obezitou. Rutinní nácvik chůze se zařízením UNILEXA zejména v prvním roce po úraze se projeví zlepšením motorických funkcí, což motivuje k pravidelnému cvičení a tím pádem zlepšení fyzické kondice související s redukcí váhy a podporou správné funkce kardiovaskulárního systému. Pravidelným tréninkem s UNILEXA pacient prokazatelně bojuje s nadváhou a tím i s potenciálním vznikem kardiovaskulárních chorob.  

KOSTI A KLOUBY 

Imobilní lidé obecně a zejména pak lidé upoutáni na invalidní vozík se potýkají s častými zlomeninami jejichž léčba je velmi nákladná. Může za to řídnutí kostí neboli osteoporóza. Toto onemocnění kostí může mít rapidní průběh, v některých případech může úbytek kosti dosahovat rychlosti až 1% týdně. Fyziologicky přirozené zatěžování kostí během chůze prokazatelně snižuje riziko vzniku fraktur a osteoporózy. 


Při imobilizaci a neschopnosti chodit dochází k rapidnímu snížení rozsahu pohybu kloubů.


Zařízení UNILEXA je navrženo tak aby podpořilo aktivní cvičení nejvíce postižených kloubů dolních končetin, tedy hlezenního a kyčelního kloubu. Včasné cvičení tedy zvyšuje rozsah pohybu a zachovává tak částečnou funkci končetin. 

SVALSTVO

Vertikalizace a aktivní chůze s ortotickými pomůckami prodlužuje kyčelní a kolenní klouby a protahuje okolní svaly. Zatěžování dolních končetin tělesnou hmotností snižuje svalové křeče účinněji než protažení svalů pouze v poloze na zádech. Pravidelnou chůzí lze tedy účinně bojovat proti spasticitě a svalové atrofii.ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ

Špatné držení těla na vozíku a málo pohybu způsobuje chronické zácpy a záněty gastrointestinálního traktu což často vyústí v poruchu střevní aktivity a následný reflexní ileus, tedy náhlou střevní neprůchodnost. Jedná se o jednou z nejčastěji pozorovaných komplikací v prvních měsících u pacientů po poranění míchy či u jiných imobilních pacientů. Efektivní prevencí proti těmto komplikacím je dostatečný příjem vlákniny a tekutin a zejména každodenní pohyb, optimálně chůze, která podporuje střevní peristaltiku.

MOČOVÉ CESTY A MOČOVÝ MĚCHÝŘ 

Při imobilizaci a neschopností chodit se výrazně zvýšuje riziko zánětu močových cest a dalších urologických komplikací, vrcholících selháním ledvin a dlouhodobou hospitalizací. Pravidelný nácvik chůze se zařízením UNILEXA na každodenní bázi snižuje riziko hospitalizace spojené se záněty močových cest o 69%.DÝCHÁNÍ 

Respirační komplikace jsou jednou z nejčastějších příčinou úmrtí pacientů s lézí krční a horní hrudní míchy do jednoho roku od úrazu. Při vertikalizaci a chůzi pacient přirozeně cvičí dýchání díky fyzické aktivitě. Plíce jsou při vertikalizaci uvolněny čímž se zvyšuje jejich kapacita a následné okysličování celého těla. Fyzická aktivita při chůzi s UNILEXA nahrazuje respirační rehabilitaci a ulehčuje pacientovi dýchání, čímž pacient nepřímo trénuje dýchací svalstvo což mu následně usnadňuje případné vykašlávání a preventivně tak působí proti plicním zánětům a dalším komplikacím.  KŮŽE 

U dlouhodobě sedících pacientů se vyskytuje vysoké riziko vzniku komplikovaných proleženin. Úplné odlehčení rizikových partií prostřednictvím chůze za pomocí exoskeletu UNILEXA je nejlepší prevence proti vzniku bolestivých dekubitů.

CHRONICKÁ NEUROPATICKÁ BOLEST 

Trvalé upoutání na invalidní vozík je spojeno s intenzivní neuropatickou bolestí.


Chůze a aktivní životní styl jsou spojeny s výraznou úlevou od neuropatické bolesti a snížením potřeby analgetik. Pravidelná chůze s UNILEXA snižuje neuropatickou bolest a zvyšuje tak kvalitu života.PSYCHICKÉ PROBLÉMY A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 


Většina lidí se po úrazu míchy uzavírá do sebe a zůstává doma, brzy na to se dostaví závažné psychické problémy spojené s depresí a úzkostnými stavy. Toto vede k sociálnímu vyloučení a odmítavému postoji k dalšímu životu. 


Schopnost vstát a chodit je pro psychiku člověka v této životní situaci zásadní. Možnost podívat se do očí partnera, volně ve vzpřímené poloze, dodává sebevědomí a přispívá k opětovné sociální inkluzi.  


Chůze s pomůckou UNILEXA jednoznačně zvyšuje kvalitu života, působí proti depresi a úzkosti a dodává chuť do života.     

ZAMĚSTNANOST 

Více než 60% paraplegiků ztrácí po návratu do aktivního života zaměstnání, pokud zaměstnání najdou jedná se většinou o neadekvátní pracovní pozice. Se zlepšením psychického a fyzického stavu, má sociálně začleněný jedinec mnohonásobně větší pravděpodobnost získání plnohodnotného zaměstnaneckého poměru, k tomu pomáhá každodenní nácvik chůze který dodává sebevědomí a chuť k životu. Kombinace pravidelné aktivity s UNILEXA a psychické pohody zvyšuje pravděpodobnost získání plnohodnotného zaměstnaneckého poměru.NÁCVIKEM CHŮZE S EXOSKELETEM UNILEXA:  


  1. Snižujete riziko výskytu srdečních chorob zejména pak ICHS.
  2. Snižujete riziko obezity a úspěšně tak bojete s nadváhou a s kardiovaskulárními chorobami s tímto souvisejícími.
  3. Fyziologicky zatěžujete kosti a prokazatelně tak snižujete riziko vzniku fraktur- zlomenin- a osteoporózy.
  4. Aktivně cvičíte nejvíce postižené klouby dolních končetin, tedy hlezenní a kyčelní a tím zvyšuje jejich rozsah pohybu a zachováváte částečnou funkci dolních končetin.
  5. Podporujete přirozenou střevní peristaltiku a bojuje tak proti náhlé střevní neprůchodnosti.
  6. Snižujete riziko hospitalizace spojené se záněty močových cest.
  7. Trénuje dýchací svalstvo a zvyšujete kapacitu plic, zlepšujete okysličování celého těla a usnadňujete případné vykašlávání čímž preventivně působíte proti plicním zánětům a dalším komplikacím.
  8. Snižujete neuropatickou bolest a zvyšuje tak kvalitu života.
  9. Cítíte se psychicky lépe, potlačujete úzkost a depresi, máte větší chuť do života, čímž zvyšuje pravděpodobnost získání plnohodnotného zaměstnaneckého poměru.